Marknadsundersökningar från Com Hem

Com Hem frågar då och då både kunder och personer som inte är kunder vad de tycker om tv, bredband och telefoni. För oss på Com Hem är det viktigt att vara lyhörda.

Vi behöver veta vad våra kunder och övriga efterfrågar för att kunna utveckla våra produkter och tjänster på ett bra sätt. Genom marknadsundersökningar ställer vi frågor om produkter och tjänster, både sådana som Com Hem redan har och andra som kan vara intressanta för framtiden.

Olika marknadsundersökningar

Marknadsundersökningarna genomförs till exempel med intervjuer via telefonsamtal, frågeformulär via webben och enkäter via mejl eller brev. Alla dessa undersökningar görs på uppdrag av Com Hem och vår analysavdelning men vi använder oss ofta av externa företag för hjälp med undersökningarna. Därför kan det ibland förutom Com Hems namn finnas andra företagsnamn i de undersökningar som kommer från oss. Exempel på undersökningsföretag som vi samarbetar med är Norm, TNS Sifo, Netigate, Agur och Concilia.

Nöjdhetsmätningar

Com Hem genomför regelbundet kundundersökningar. I undersökningarna ställs diverse frågor om kundens upplevelse och tjänstens kvalité.

Vi kan komma att återkoppla till kunder som svarat på undersökningen, detta för att förbättra kundens upplevelse och tjänsterna som vi levererar.

Dina uppgifter är skyddade

Vi säljer aldrig några kund- eller personuppgifter till tredje part. Däremot tillhandahåller vi ibland uppgifter till undersökningsföretag som på vårt uppdrag genomför marknadsundersökningar. När detta görs har vi alltid avtal med undersökningsföretaget som talar om hur uppgifter får behandlas och vi säkerställer alltid att uppgifterna inte når någon annan.

Frågor och svar

Om du reagerat på innehållet i ett e-postmeddelande eller om du ombeds uppge känslig information kan det röra sig om så kallad phishing eller nätfiske.

Com Hem blir återkommande utsatt för phishingförsök. Phishing går ut på att någon skickar ett meddelande via e-post eller i en app och uppger sig för att vara någon annan. Vanligtvis uppger de sig för att vara ett företag med stort antal kunder eller lockar med en gåva, målet är att komma över kontoinformation och lösenord. 

Com Hem kommer aldrig att efterfråga lösenord och annan känslig information från sina kunder via e-post, webbformulär och annat.

Mer om spam

Har du en annan fråga?