PIN- och PUK-kod

Vad är PIN- och PUK-kod, och hur får du reda på vad dina koder är? Här får du all information du behöver.

PIN-kod

PIN-koden är en fyrsiffrig säkerhetskod som skyddar din mobil från att obehöriga ska kunna ta sig in i den och använda ditt abonnemang. Första gången du startar enheten är PIN-koden förprogrammerad och står på SIM-kortsbrickan under den grå skraprutan.

Vill du ändra PIN-kod i din mobiltelefon gör du så här:

  • Se instruktioner i din mobiltelefons manual eller,
  • Knappa in **04* gamla PIN-koden * ny PIN-kod * upprepa ny PIN-kod #

Om du slår in fel PIN-kod tre gånger spärras koden och du behöver då knappa in din PUK-kod.

PUK-kod

PUK-koden är en säkerhetskod som du använder om du knappat in fel PIN-kod tre gånger. PUK-koden hittar du på SIM-kortsbrickan under den grå skraprutan

Knappar du in fel PUK kod tio gånger blir ditt SIM-kort spärrat och du behöver beställa ett nytt. Läs mer om hur du beställer nytt SIM-kort.

Har du en annan fråga?