Om fakturan inte betalas

Om du glömt att betala din faktura är det viktigt att du kontaktar vår Kundservice så fort som möjligt.

Förfallen faktura

Om fakturan hinner förfalla använder vi oss av följande kravsteg:

1. Påminnelse

Om du har en obetald fordran som överstiger 18 kronor så skickar vi en påminnelsefaktura. Påminnelsen skapas cirka 5 dagar efter förfallodagen. En påminnelseavgift om 60:- debiteras på din nästa faktura.

2. Inkasso

Cirka 18-20 dagar efter förfallodatum lämnar vi över ärendet till vårt inkassoföretag Sergel Kredittjänster AB.

3. Stängning

Betalas pengarna inte in trots inkasso kommer abonnemanget tillfälligt att stängas, detta sker 26-29 dagar efter förfallodatum. Abonnemanget hålls då stängt tills pengarna är Com Hem tillhanda, vilket är cirka 5 bankdagar efter att pengarna har betalats in. När abonnemanget åter öppnas debiteras en avgift om 150:- på nästa faktura.

4. Uppsägning

Om pengarna inte betalats in trots inkasso och stängning avslutas abonnemanget cirka 90 dagar från förfallodatum och en kostnad för eventuell återstående bindningstid och utrustning kommer att debiteras.

Har du en annan fråga?