Etikregler på internet

När du är kund och användare av våra Bredbandstjänster måste du följa dessa säkerhets- och etikregler.
 1. Abonnemanget är personligt vilket innebär att du ansvarar för allt som utförs på ditt abonnemang hos Com Hem.

 2. Ur säkerhetssynpunkt kan bredband och internet betraktas som helt öppna och oskyddade. Räkna därför alltid med att det finns risk för att obehöriga kan ta del av den trafik som inte är krypterad.

 3. Ditt användarnamn och framför allt lösenordet för e-post måste alltid hållas skyddat. Du får aldrig lämna ut dem eller låta andra personer använda dem. Kontakta omedelbart Kundservice om du, trots största tänkbara försiktighet, misstänker att någon obehörig fått vetskap om ditt lösenord. Com Hem som företag kommer aldrig att efterfråga ditt lösenord via e-post, webbformulär eller annat. Däremot kan vi fråga om lösenordet när du själv kontaktat vår Kundservice via telefon i samband med tekniska problem med din epost eller hemsida.

 4. Du är ansvarig för allt som läggs upp på de hemsidor som är knutna till ditt abonnemang, meddelanden, inlägg i konferenser, chatt, news eller e-post och liknande. Du ska följa lag, sedvanlig moral och den allmänna etik som gäller för privat användning av internet, så kallad netikett.

  Du får därför inte:
  - Uppmana till brott eller sprida någon annans uppmaning till brott.
  - Göra eller sprida uttalanden som diskriminerar eller utpekar någon ras, hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuell läggning.
  - Sprida pornografiska bilder på unga personer, grovt pornografiska bilder eller bilder som skildrar grovt våld, tvång, förtryck eller råhet.
  - Göra eller sprida uttalanden som är stötande eller ärekränkande.

 5. Upphovsrätten är skyddad i lag och den måste du respektera. Be alltid om tillstånd att kopiera eller använda datorprogram, text, bild, video eller ljud som någon annan skapat, om det inte klart framgår att de är fria att använda. Använd inte heller annan persons namn, personliga uppgifter eller bild/fotografi på denne utan tillstånd. Säkerhets- och etikreglerna har kommit till för allas skydd och trygghet. Om du bryter mot reglerna kan du avstängas från internet utan förvarning. Du kan också bli skyldig att betala skadestånd och ställas till svars inför lagen.

Har du en annan fråga?