Meddelande "Ingen åtkomst" på din tv

När du slagit på din TV och digitalbox/TV-modul kan du få meddelandet "ingen åtkomst" på skärmen. Det betyder att kanalen inte är upplåst på ditt programkort. För att en kanal ska vara upplåst måste den ingå i ditt abonnemang. Din digitalbox/TV-modul måste ha varit påslagen utan avbrott i 60 minuter mellan den 1:a -- 8:e i månaden. Varje månad skickar Com Hem en signal till alla digitalboxar/TV-moduler som använder programkort, utrustningen måste vara påslagen för att ta emot signalen. Observera att du måste använda rätt programkort.

För att få åtkomst till dina digitala kanaler igen ser du till att digitalboxen/TV-modulen är påslagen och inställd på SVT1, sedan avvakta i 60 minuter. Det är viktigt att inte stänga av utrustningen eller byta kanal under dessa 60 minuter, då signalen kan avbrytas och du måste börja om och vänta i 60 minuter till. Har du flera programkort från Com Hem är det viktigt att se till att det är rätt programkort som sitter i digitalboxen/TV-modulen, kontakta Kundservice på 90 222 om du är osäker på vilket kort du ska använda.

Ingen åtkomst på TV Silver Flex eller Digital-tv Medium 8 favoriter
Har du bytt en eller flera kanaler i ditt TV Silver Flex eller Digital-tv Medium 8 favoriter sker bytet i efterkommande månadsskifte. Kanalerna du bytt ut slutar fungera kring den 8:e i månaden, och för att få åtkomst till dina nya kanaler gäller som beskrivs ovan att din digitalbox/TV-modul med rätt programkort måste varit påslagen i 60 minuter utan avbrott mellan 1:a -- 8:e i månaden.

Ingen åtkomst vid utebliven betalning
Om fakturan från Com Hem inte blivit betald stängs dina kanaler ner 20 dagar efter förfallet inkassokrav. När betalning inkommit till Com Hem skickas en ny signal till digitalbox/TV-modul och kanalerna börjar fungera igen.

Ingen åtkomst med HD-mottagare
Nedanstående gäller endast om du beställt utrustning direkt från Com Hem, i övriga fall måste alltid Kundservice kontaktas på 90 222.

När du köper en HD-box eller en CI+ modul (kallas TV-modul eller korthållare) behöver en startsignal (som kallas "pairing") skickas till HD-boxen/TV-modulen. Denna skickas under 14 dagar från inköpet, om HD-boxen/TV-modulen inte är inkopplad med rätt programkort under perioden tas startsignalen inte emot, och du måste ringa Com Hem's Kundservice för att få en ny startsignal.

För att kontrollera om din startsignal kommit fram, ställ HD-boxen/TV-modulen på kanal 21 (SVT1 HD). Fungerar inte kanalen, ring Com Hem's Kundservice på telefon 90 222. Fungerar kanal 21 (SVT1 HD) men de andra kanalerna får ingen åtkomst avvakta på kanal 21 (SVT1 HD) i 60 minuter utan att slå av din utrustning eller byta kanal.

Ingen åtkomst för Pay-Per-View
Det tar ca 3-5 minuter för en beställd Pay-Per-View sändning att starta. Ställ digitalboxen/TV-modulen med rätt programkort på rätt kanal och avvakta ett par minuter för att ta emot signalen.
 

Har du en annan fråga?