Begränsa material i din digitalbox

I ett flertal av våra digital-tv-boxar kan du begränsa vilket material som visas. Se instruktioner för respektive box nedan.

TiVo

Som förälder kan du aktivera Föräldrakontrollen som gör att erotiska filmer inte visas i Filmbutiken eller Tv-guiden. Du har även möjlighet att aktivera en Köpkod som gör att den som tittar måste ange en kod för att beställa en film. Funktionerna är inte aktiverade när du får din TiVo-box.

Aktivera Föräldrakontrollen

 1. Tryck på Com Hem-knappen på fjärrkontrollen till TiVo-boxen.
 2. Välj Inställningar och sedan Föräldrakontroll.
 3. Välj Aktivera Föräldrakontroll och ange din kod. (Om du inte ändrat koden är den 0000)

1. Föräldrakontroll

När du aktiverat Föräldrakontrollen kan du välja att dölja vuxet material i Tv-guiden eller låsa enskilda tv-kanaler.

Aktivera Köpkod

 1. Tryck på Com Hem-knappen på fjärrkontrollen till TiVo-boxen.
 2. Välj Inställningar och sedan Köpkod.
 3. Välj Aktivera Köpkod och välj den kod du vill använda.

Arris 1103 & 1113

I boxen finns en så kallad barnspärr. Barnspärrsfunktionen spärrar kanalerna som endast sänder vuxet material. I dagsläget är det Playboy och Hustler TV.

För att aktivera barnspärren gör du så här

 1. Tryck på ”Meny” knappen på digital-boxens fjärrkontroll
 2. Markera inställningar och tryck ”OK”
 3. Välj Barnspärr och tryck ”OK”
 4. Aktivera barnspärren genom att markera ”Barnspärr” och välja ”På”. Första gången du aktiverar spärren behöver du även välja en 4-siffrig pinkod
 5. Tryck ”TV” för att komma ur menyläget

Motorola VIP1903 (Lan)

I boxen finns en så kallad barnspärr. Barnspärrsfunktionen spärrar kanalerna som endast sänder vuxet material. I dagsläget är det Playboy och Hustler TV.

För att aktivera barnspärren gör du så här

 1. Tryck på ”Meny” knappen på digital-boxens fjärrkontroll
 2. Markera inställningar och tryck ”OK”
 3. Välj Barnspärr och tryck ”OK”
 4. Aktivera barnspärren genom att markera ”Barnspärr” och välja ”På”. Första gången du aktiverar spärren behöver du även välja en 4-siffrig pinkod
 5. Tryck ”TV” för att komma ur menyläget

Övriga boxar

Se efter i manualen för just din box om det finns möjlighet att blockera innehåll och hur du då går till väga!

Du hittar din box och manual på Mina Sidor eller i vår översikt av samtliga boxar.

Har du en annan fråga?