Kom igång med TiVo

Med TiVo kan du pausa och spola bakåt i pågående program, göra önskelistor och serieinspelningar, spela in flera program samtidigt, titta på play med reklamfritt innehåll, hyra film och mycket mer. TiVo erbjuder mängder av funktioner som hjälper dig få ut mer av ditt tv-tittande.

Hjälp att installera

Till höger hittar du din personliga installationsguide som hjälper dig med installationen av din nya TiVo. Du hittar även pdf-manualer för de olika funktionerna i din nya box.

Första gången du startar boxen

När inkopplingen är klar och du vill börja använda din TiVo-box behöver du aktivera rätt ingångskälla på din tv. Du byter ingångskälla med hjälp av fjärrkontrollen till din tv. Vilken knapp på fjärrkontrollen du ska använda varierar beroende på vilken tv-modell du använder. Vanligtvis brukar knappen heta Source, TV, AV eller likna någon av följande symboler:

image-8

Första gången du startar TiVo-boxen kommer den att ladda ner några viktiga uppdateringar. Detta sker helt automatiskt och tar cirka 30-60 minuter.

Navigera i boxens menyer

För att navigera i menyerna använder du dig av pilkorset på fjärrkontrollen till TiVo-boxen. När du ska välja ett menyval trycker du på PIL-höger eller OK-knappen. För att backa i menyerna trycker du PIL-vänster.

image-9Du kommer åt TiVo-boxens samtliga menyer genom att trycka på Com Hem-knappen på fjärrkontrollen.

Frågor och svar

Har du en annan fråga?