Tele2 och Covid-19 vid hembesök

Med anledning av Coronaviruset (Covid-19) skall Com Hem som en del av Tele2 Sverige AB, Tele2 och dess partners efterleva denna policy med syfte att förhindra smittspridning och därutöver på daglig basis ta del av och efterleva samtliga riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Samtidigt uppmanar vi kunder att vid misstanke om smitta avboka hembesöket innan hembesöket.

Tele2s policy för att minimera smittspridning av Covid-19 vid hembesök

Med anledning av coronaviruset (Covid-19) skall Com Hem som en del av Tele2 Sverige AB, Tele2 och dess partners på daglig basis ta del av och följa direktiven på Folkhälsomyndigheten. Aktuell information finns på www.folkhalsomyndigheten.se

För att minska smittorisk är det alltid viktigt att tänka på att:

  1. Vid minsta misstanke om sjukdomssymtom som liknar Covid-19 direkt meddela detta internt så att i första hand ersättare kan bokas.
  2. Om möjligt undvika kommunala färdmedel.
  3. Hålla ett avstånd till kunden på minst 1,5 meter. Företrädesvis vistas i olika rum.
  4. Tvätta händerna helst innan hembesöket och noggrant. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, använd handsprit med minst 60 % alkohol.
  5. Om nödvändigt att plötsligt hosta eller nysa, gör det alltid i armvecket.
  6. Avstå från att röra vid ansiktet eller ögon under hembesöket.

Särskilda åtgärder för kunder i riskgruppen

Förutsatt att kund vid beställning anger att de tillhör riskgrupp för Covid-19, gäller följande särskilda åtgärder gäller vid hembesök i riskgruppen:

  • Obligatoriskt användande av munskydd med minst klass 2
  • Saknas möjlighet att tvätta händerna innan hembesöket, använd handsprit med minst 60 % alkohol.

Äldreboenden

Besöksförbud råder på samtliga äldreboenden i landet från 1 april 2020 och tills vidare. Tele2 och dess partners behöver därför säkerställa att kunder äldre än 70 år som beställer våra tjänster inte bor på ett äldreboende. Kunder boende på äldreboenden nekas beställning av besök om inte vårdgivaren gör ett särskilt undantag där kunden och övriga boende evakueras. Skulle ett uppdrag trots det gå igenom Tele2s kontroll så är det viktigt att du ska genomföra besöket avbokar uppdrag så snabbt du upptäcker att kunden bor på ett äldreboende.

Har du en annan fråga?