Digital-tv

En digital tv-signal kan bära mycket mer information än en analog signal och ger en mycket bättre bildkvalitet. Det är också en förutsättning för att kunna få sändningar i HD. Utbudet av kanaler tillgängliga digitalt är också mycket större. 

Mer om vårt utbud av digital-tv från Com Hem

Ta emot digital-tv

Com Hem sänder digital-tv både genom nättyperna FiberKoax och FiberLAN.

För att kunna ta del av vår digital-tv så behöver du en digital-tv-mottagare, vi använder oss av två typer av mottagare: digitalbox och tv-modul. 

För att se utbudet i din digitala tv-mottagare kan du behöva byta källa på din tv beroende på hur du kopplat in din utrustning. Nedan följer exempel på hur knappen kan se ut på din tv-fjärrkontroll:
image-8

Undvik problem med din Digital-tv

Uppstår problem med dina tjänster rekommenderar vi dig först att kontrollera din inkoppling genom din personliga installationsguide. Vi rekommenderar dig också att prova vår felsökningsguide.

Frågor och svar

Har du en annan fråga?